Dzisiaj jest niedziela, 27.09.2020 r., 271 dzieñ roku imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
WERSJA TESTOWA PORTALU

otwarcie wkrotce
| home | kamera on-line | pogoda | katalog firm | plan miasta |
Pogoda w Chodziezy
temperatura: -1.5 °C
cisnienie: 0.0 hPa
wilgotnosc: 95 %
wiatr: 2.1 km/h
opady 1h: 0.0 mm
opady 24h: 0.0 mm
zobacz wykres z 24h
aktualizacja: 2013.05.27 06:59
apteka dyzurna
dzisiaj w godzinach 20:00 - 22:00 dyzur pelni apteka:

ul.
tel.
zobacz wykaz wszystkich aptek
chodzieskie firmy
w bazie jest 124 firm, ostatnio dodane:
Apteka
ul. Jagiellonska 22

Apteka Leków Gotowych
ul. Jagiellonska 5

Ci±¿yñski Adam - Kancelaria Adwokacka
ul. Rynek 3


zobacz katalog firm
newsy...
Prace ponownie ruszy³y
2008.01.11 14:02
Tak siê nieszczê¶liwie z³o¿y³o, ¿e kilka dni Nowego Roku musia³em po¶wiêciæ na s³u¿bowe sprawy, ale ju¿ zabieram siê do pracy. Dzisiaj "do u¿ytku" oddana zosta³a kolejna funkcja: odczyt archiwalnych danych pogodowych. W menu dowolnie wybrany okres po wpisaniu interesuj±cego nas zakresu czasu mo¿na zobaczyæ na wykresie jak kszta³towa³o siê ci¶nienie atmosferyczne oraz temperatura powietrza.
Ponadto dziêki zg³oszeniu u¿ytkownika poprawiony zosta³ ma³y b³±d licz±cy dzieñ roku.
Je¶li w funkcjonowaniu powy¿szych elementów znajdzie kto¶ b³±d lub po prostu chcia³by podzieliæ siê swoimi spostrze¿eniami serdecznie zapraszam do komentowania w tym newsie lub poprzez formularz "zg³o¶ b³±d".
zobacz komentarze (1473)